Skrivelse från Försvarsdepartementet

Regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om den nordiska stridsgruppen 2011 Skr. 2012/13:42

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen redogörs för regeringens åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser när det gäller den nordiska stridsgruppen 2011.
Regeringen konstaterar att ett flertal åtgärder har vidtagits av Försvarsmakten och regeringen sedan Riksrevisionens iakttagelser gjordes.
Regeringen bedömer att förutsättningarna för iståndsättande av den nordiska stridsgruppen successivt har förbättrats i takt med genomförandet av försvarsreformen, särskilt genom det nya
personalförsörjningssystemet och de stående förband som införs med Insatsorganisation 2014.