Ett års förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd Prop. 2021/22:201

Publicerad

I propositionen föreslås ändringar i minerallagen (1991:45) för att motverka de allvarliga konsekvenser som spridningen av covid-19 medfört för prospekteringsbolagen och för gruvindustrin.

Ladda ner:

Svensk gruv- och mineralnäring är, och har länge varit, en av de viktigaste basnäringarna i Sverige med betydelse för Sverige som land, i det regionala och lokala perspektivet samt utanför Sveriges gränser. Gruv- och mineralnäringen skapar arbetstillfällen, välfärd och utvinning av mineral och metall som är viktiga för en grön omställning. Spridningen av sjukdomen covid-19 har slagit hårt mot prospekteringsbolagen i Sverige och riskerar att även i fortsättningen påverka dessa bolag negativt. I propositionen föreslås ändringar i minerallagen (1991:45) för att motverka de allvarliga konsekvenser som spridningen av covid-19 medfört för prospekteringsbolagen och för gruvindustrin. Ändringarna innebär att giltighetstiden för undersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020 och som fortfarande är giltiga den 9 juni 2022 ska förlängas med ett år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 10 juni 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)