Proposition från

Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis 2020/21:80

Publicerad

Propositionen innehåller förslag om en ändring av lagen om yrkesförarkompetens med anledning av det virus som orsakar covid-19. Genom ändringen införs ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis och om vissa undantag från lagen. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2021 och upphöra att gälla den 1 augusti 2021.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

    Promemorian innehåller förslag om en ändring av lagen om yrkesförar-kompetens med anledning av det virus som orsakar covid-19. Genom ändringen införs ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis och om vissa undantag från lagen. Det föreslås också ändringar av förordningen om yrkesförar-kompetens som utökar möjligheterna till distansutbildning. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2021 och upphöra att gälla den 1 augusti 2021.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

    Propositionen innehåller förslag om en ändring av lagen om yrkesförarkompetens med anledning av det virus som orsakar covid-19. Genom ändringen införs ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis och om vissa undantag från lagen. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2021 och upphöra att gälla den 1 augusti 2021.