Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Behandling av känsliga personuppgifter i testverksamhet enligt utlänningsdatalagen Prop. 2020/21:5

Publicerad

Regeringen föreslår att känsliga personuppgifter ska få behandlas i testverksamhet enligt utlänningsdatalagen om uppgifterna är absolut nödvändiga för syftet med behandlingen. Förslaget innebär att Migrationsverket, Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna i sin verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen kan få behandla känsliga personuppgifter för att t.ex. kontrollera att befintliga IT-system fungerar på ett effektivt och rättssäkert sätt eller pröva och utveckla ny teknik för att kunna delta i det internationella samarbetet.

Ladda ner:

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 december 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Behandling av känsliga personuppgifter i testverksamhet

    Enligt utlänningsdatalagen (2016:27) är det normalt förbjudet att behandla känsliga personuppgifter i testverksamhet. I promemorian föreslås att sådana personuppgifter ska få behandlas i testverksamhet om uppgifterna är absolut nödvändiga för syftet med behandlingen.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Behandling av känsliga personuppgifter i testverksamhet enligt utlänningsdatalagen

    Regeringen föreslår att känsliga personuppgifter ska få behandlas i testverksamhet enligt utlänningsdatalagen om uppgifterna är absolut nödvändiga för syftet med behandlingen. Förslaget innebär att Migrationsverket, Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna i sin verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen kan få behandla känsliga personuppgifter för att t.ex. kontrollera att befintliga IT-system fungerar på ett effektivt och rättssäkert sätt eller pröva och utveckla ny teknik för att kunna delta i det internationella samarbetet.

Laddar...