Proposition från Finansdepartementet

Höständringsbudget för 2015 Prop. 2015/16:2

Publicerad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag till ändringar avseende statens inkomster och utgifter för budgetåret 2015.