Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Avtal med Amerikas förenta stater om utlämning och om internationell rättslig hjälp i brottmål Prop. 2004/05:46

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner 2001 års bilaterala avtal mellan Sverige och Förenta staterna om rättslig hjälp i brottmål, avtalen mellan EU och Förenta staterna om rättslig hjälp i brottmål respektive utlämning samt två bilaterala instrument mellan Sverige och Förenta staterna i samma ämnen, så att Sverige sedan kan tillträda överenskommelserna. I propositionen görs bedömningen att det inte behövs några lagändringar i Sverige med anledning av avtalen om rättslig hjälp i brottmål. När det däremot gäller utlämning lämnas förslag till de lagändringar som föranleds av Sveriges tillträde till EU-avtalet och det bilaterala instrumentet om utlämning. Lagändringarna avser regler om oplanerade mellanlandningar i Sverige i samband med flygtransport av personer som utlämnas eller överlämnas mellan två andra stater. Förslaget innebär en reglering av s.k. transiteringstillstånd vid sådana oplanerade mellanlandningar i Sverige samt en möjlighet för polismyndigheten att omhänderta och ta i förvar den som utlämnas eller överlämnas, om det är nödvändigt för att transporten ska kunna genomföras. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2005.
Laddar...