Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Delegationen mot arbetslivskriminalitet (A 2021:04)

Publicerad

Delegationen ska nu även utreda förutsättningarna för en myndighetsgemensam tipsfunktion för arbetslivskriminalitet, och lämna nödvändiga författningsförslag. Denna del av uppdraget ska redovisas senast den 17 juni 2023.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Arbetslivskriminalitet

    Delegationen mot arbetslivskriminalitet har i uppdrag att, ur ett samhällsövergripande perspektiv, verka samlande och stödjande i förhållande till aktörer som motverkar arbetslivskriminalitet och främja samverkan och erfarenhetsutbyte dem emellan.

Lagrådsremiss

Proposition