Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en översyn av socialförsäkringsskyddet för gravida − ett modernare regelverk (S 2021:10) Dir. 2022:03

Publicerad

Regeringen beslutar förlänga utredningstiden. Uppdraget redovisas nu senast den 1 juni 2023.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition