Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Utökad rätt till fritidshem? Dir. 2021:101

Publicerad

En särskild utredare ska ta ställning till om rätten att delta i utbildning i fritidshem bör utökas till att omfatta fler elever. Syftet är att ge fler elever möjlighet att stimuleras i sin utveckling och sitt lärande och bidra till en meningsfull fritid.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat:

  • analysera och ta ställning till om rätten att delta i utbildning i fritidshem bör utökas till att omfatta fler elever,
  • analysera och ta ställning till om, och i så fall hur, en utökad rätt att delta i utbildning i fritidshem i första hand bör inriktas mot elever i områden med socioekonomiska utmaningar,
  • kartlägga hur kompetensförsörjningen i fritidshem påverkas av ett ökat deltagande och analysera hur kompetensförsörjningen kan säkerställas,
  • föreslå åtgärder för att öka deltagandet i fritidshemmets utbildning, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 3 november 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Utökad rätt till fritidshem?

    En särskild utredare ska ta ställning till om rätten att delta i utbildning i fritidshem bör utökas till att omfatta fler elever. Syftet är att ge fler elever möjlighet att stimuleras i sin utveckling och sitt lärande och bidra till en meningsfull fritid.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition