Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet, BUMS (S 2018:13) Dir. 2021:72

Publicerad

Regeringen beslutar att förlänga utredningstiden för översynen av reglerna för bostadsbidrag och underhållsstöd. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 december 2021.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Justerad indragningsbestämmelse inom underhållsstödet

    Regeringen föreslår att underhållsstöd dras in om den bidragsskyldiga föräldern under tolv månader har fullgjort sin betalningsskyldighet. Den tid som den bidragsskyldiga föräldern ska fullgöra sin betalningsskyldighet förlängs alltså med sex månader.