Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Gängbrottsutredningen (Ju 2020:15) Dir. 2021:13

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 11 juni 2020 kommittédirektiv om straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk (dir. 2020:62). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 11 juni 2021.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 11 augusti 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition