Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (S 2019:02) Dir. 2020:89

Publicerad

Regeringen beslutar förlänga utredningstiden. Utredningen ska i stället redovisa uppdraget senast den 30 november 2020.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till utredningen Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (S 2019:02)

    Regeringen beslutar förlänga utredningstiden. Utredningen ska i stället redovisa uppdraget senast den 30 november 2020.

  • Införande av en fast omsorgskontakt i hemtjänsten

    Regeringen ger en särskild utredare uppdraget att lämna förslag på hur en fast omsorgskontakt kan införas i hemtjänsten, både för verksamheter i privat och offentlig regi. Syftet med att införa en fast omsorgskontakt är att öka delaktigheten och självbestämmandet för äldre personer som har hemtjänst. Samt öka tryggheten både för de äldre och deras anhöriga. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2020.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Fast omsorgskontakt i hemtjänsten

    Utredningen om fast omsorgskontakt i hemtjänsten föreslår att så kallad fast omsorgskontakt införs i såväl privat som offentlig hemtjänst. Utredningen har föreslagit vilka arbetsuppgifter som ska ingå i omsorgskontaktens roll. Den har också bedömt vilka kunskaper och kompetenser omsorgskontakten behöver ha.

Lagrådsremiss

Proposition