Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Hantering av trädgårds- och parkavfall KN2024/01288

Publicerad

I promemorian föreslås förändringar och förtydliganden i avfallsförordningen av hur trädgårds- och parkavfall får hanteras. Det föreslås också att kravet på dispens för förbränning av utsorterat trädgårds- och parkavfall vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort. Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2024.

Ladda ner:

Laddar...