Departementsserien och promemorior från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Nationell fysisk planering Ds 2023:28

Publicerad

Utredaren Lena Erixon har haft i uppdrag att genomföra en förstudie om nationell fysisk planering. Uppdraget redovisas i Nationell fysisk planering, Ds 2023:28.

Ladda ner: