Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Promemoria om regummering inom producentansvaret för däck Dnr M2021/02115

Publicerad

Promemorian innehåller förslag som innebär ändringar av de förslag som remitterades i november 2021 i promemorian Producentansvar för bilar respektive däck – nya regler för att genomföra EU:s avfallsdirektiv (M2021/02115). Ändringarna syftar främst till att säkerställa att verksamheter som regummerar däck (dvs. byter slitbana på ett däck eller sätter på en ny slitbana på en däckstomme) ska fortsätta att få tillgång till uttjänta däck, vilket är nödvändigt för att kunna bedriva sådan verksamhet.

Ladda ner: