Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Utkast till proposition – Senarelagd anslutning till nationell läkemedelslista

Publicerad

Regeringskansliet föreslår att skyldigheten att kravet på anslutning till registret nationell läkemedelslista senareläggs till den 1 december 2025. Detta i stället för som tidigare beslutats den 1 maj 2023.

Ladda ner:

Även E-hälsomyndighetens informationsskyldighet i vissa fall föreslås träda i kraft den 1 december 2025. Detta som en följd av att kravet på anslutning till registret senareläggs.