Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Promemoria om säkerheter enligt miljöbalken Dnr M2022/01822

Publicerad

I promemorian lämnas förslag som syftar till att utveckla miljöbalkens bestämmelser om säkerheter. Det föreslås bland annat ändringar i bestämmelserna om säkerhet vid deponering av avfall och vid utvinningsavfallsverksamhet som innebär att staten, kommuner, regioner och kommunalförbund inte ska behöva ställa säkerhet.

Ladda ner: