Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Försök till subventionsmissbruk

Publicerad

I promemorian föreslås att försök till subventionsmissbruk och försök till grovt subventionsmissbruk kriminaliseras.

Ladda ner:

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Försök till subventionsmissbruk

    I promemorian föreslås att försök till subventionsmissbruk och försök till grovt subventionsmissbruk kriminaliseras.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition