Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Utbetalning av garantipension inom EES och i Schweiz samt i Förenade kungariket

Publicerad

Regeringskansliet föreslår förlängda tillfälliga regleringar om utbetalning av garantipension och garantipension till omställningspension till personer bosatta i andra länder än Sverige.

Ladda ner:

Det ena förslaget har sin grund i en dom som bland annat rör svensk garantipensionen och som EU-domstolen har meddelat. Domen medförde bland annat nationella bestämmelser för att säkerställa rättsligt stöd för att betala ut bland annat garantipension och garantipension till personer bosatta i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz.

Det andra förslaget har sin grund i Förenade kungarikets utträde ur EU. I och med utträdet infördes nationella bestämmelser om att bland annat garantipension fortsatt ska att betalas ut till personer i Storbritannien och Nordirland.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition