Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Promemoria om fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen S2021/00760

Publicerad

Socialdepartementet föreslår att Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta att gälla till utgången av september 2021.

Ladda ner:

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde i kraft den 1 juli 2020. Lagen är tidsbegränsad och gäller till utgången av maj 2021.

I denna promemoria föreslås att lagen ska fortsätta att gälla till utgången av september 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition