Rapport från Utrikesdepartementet

Sveriges hälsobistånd 2020 - Statistikrapport

Publicerad

År 2020 var ett mycket utmanande år för global hälsa. Covid-19-pandemin är den mest omfattande hälsokrisen på över hundra år och ställer krav både på hantering av den akuta krisen och på upprätthållandet av det långsiktiga arbetet med hälsosystem, hälsosäkerhet och hälsosamma samhällen. I rapporten om Sveriges hälsobistånd sammanfattas statistik från Regeringskansliet och Sida om svenskt stöd inom hälsa och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) under år 2020.

Ladda ner:

Sveriges hälsobistånd uppgick år 2020 till 6,2 miljarder kronor, vilket är den högsta summan någonsin. Stödet har bland annat gått till covid-19-stöd, satsningar på starka och hållbara hälsosystem, och till arbete med SRHR. Av det totala hälsobiståndet kanaliserades 58% genom UD och 42% genom Sida.