Rapport från Statsrådsberedningen

Rapport om svenska satsningar relaterade till initiativet om medborgarkonsultationer

Publicerad

Som en del av den nationella rapporteringen inom det franska initiativet om medborgarkonsultationer om EU:s framtid har regeringen rapporterat om dess satsningar för ökad delaktighet, kunskap och engagemang i EU-frågor, till rådet. Även de teman som lyfts främst under EU-sakråd och Sieps framtidsturné är en del av rapporteringen, som du kan ta del av här. Medlemsländernas rapportering väntas noteras av Europeiska rådet den 13–14 december 2018.

Ladda ner: