Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Rapport från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges samarbete med Asiatiska utvecklingsbanken 2016–2019 Diarienummer: UD2016/01032/MU

Publicerad

Denna strategi ligger till grund för Sveriges samarbete med Asiatiska utvecklingsbanken (AsDB) under åren 2016-2019. Strategin ska också vägleda svenska positioner i förhandlingarna om den tolfte påfyllnaden av Asiatiska utvecklingsfonden (AsDF12) som kommer att avslutas under 2016.

Ladda ner:

Utfallet av förhandlingarna blir viktigt för hur AsDB kommer att bidra till genomförandet av 2030-Agendan för hållbar utveckling och dess globala mål som beslutades i september 2015. Strategin omfattar medel i enlighet med riksdagens bemyndigande.

Strategin utgår från politiken för global utveckling (prop. 2002/03:122) med dess övergripande mål att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling, samt regeringens strategi för multilateralt utvecklingssamarbete. Till grund för strategin ligger även den organisationsbedömning av AsDB som Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fastställde i september 2015.

Asiatiska utvecklingsbanken har två huvudsakliga verksamhetsdelar; dels utlåning till regeringar och privata företag i verksamhetsländerna, dels gåvomedel och tekniskt stöd till de mest utsatta och fattigaste länderna i regionen.