Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Rapport från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges samarbete med Afrikanska utvecklingsbanken 2016–2018 Diarienummer: UD2016/01034/MU

Publicerad

Denna strategi ligger till grund för Sveriges samarbete med Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB) under åren 2016-2018. Strategin ska också vägleda svenska positioner i förhandlingarna om den fjortonde påfyllnaden av Afrikanska utvecklingsfonden (AfDF14) som pågår under en stor del av 2016.

Ladda ner:

Utfallet av förhandlingarna blir viktigt för hur AfDB kommer att bidra till genomförandet av 2030-Agendan för hållbar utveckling och dess globala mål som beslutades i september 2015. Strategin omfattar medel i enlighet med riksdagens bemyndigande.

Strategin vägleds av politiken för global utveckling (prop. 2002/03:122) med dess övergripande mål att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling, samt svensk strategi för multilateralt utvecklingssamarbete. Till grund för strategin ligger även den organisationsbedömning Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) 2014 fastställde för AfDB.

Afrikanska utvecklingsbankgruppen har två huvuddelar; Afrikanska utvecklingsbanken, främst för lån på väsentligen kommersiella villkor till medelinkomstländer och till privata företag, samt Afrikanska utvecklingsfonden för bidrag och förmånliga lån till stater i låginkomstländer.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.