Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Kompetenshöjande insatser för att stärka sjukvårdens och allmänhetens beredskap

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att tillhandahålla vissa utbildningar och kompetenshöjande insatser som stärker beredskapen inom hälso- och sjukvården och hos allmänheten.

– Just nu rustar vi upp Sveriges försvarsförmåga. All berörd vårdpersonal behöver därför få den utbildning och övning som krävs för att sjukvården ska kunna fungera i kris och krig. Även allmänheten behöver få ta del av kunskap som är bra att ha vid en krissituation, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Utbildning och övning är en förutsättning för att stärka samhällets förmåga att hantera olyckor, kriser och ytterst krig. Försvarsberedningen framhåller i Kraftsamling (Ds 2023:34) att kunskapen hos totalförsvarets aktörer, och befolkningen generellt, inte möter krigets krav och att det krävs intensifierade informations- och utbildningsinsatser, såväl för allmänheten som för personal inom totalförsvarsviktiga verksamheter.

Regeringen ger därför nu Socialstyrelsen i uppdrag att tillhandahålla följande till vårdpersonal och allmänheten:

  • utbildning i krigstraumatologi
  • utbildning i omhändertagande av drabbade vid CBRN-händelse
  • kompetenshöjande insatser baserat på konceptet "Stop the Bleed".

Uppdraget ska utföras i nära dialog med Folkhälsomyndigheten, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Strålsäkerhetsmyndigheten, Totalförsvarets forskningsinstitut och regionerna.

Socialstyrelsen får under 2024 använda 7 500 000 kronor för uppdraget och för myndighetens omkostnader kopplade till nämnda utbildningar.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun
Laddar...