Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredningstiden kortas för den stora reformen av straffrätten

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om ett tilläggsdirektiv till Straffreformutredningen (Ju 2023:14), som har i uppdrag att göra en översyn av straffskalorna och reformera påföljdssystemet. Beslutet innebär att utredningstiden förkortas med två månader.

Regeringen gav tidigare i år en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av straffskalorna och reformera påföljdssystemet. Det övergripande syftet med uppdraget är att straffen och påföljderna på ett bättre sätt än i dag ska återspegla brottens allvar. Det handlar om ett perspektivskifte i synen på straff: från fokus på gärningsmannen, till fokus på brottsoffer och samhällsskydd.

Uppdraget skulle enligt de ursprungliga direktiven redovisas senast den 31 juli 2025. Genom beslutet förkortas utredningstiden. Uppdraget ska i stället redovisas redan den 30 maj 2025.

- En bred reform av straffen i Sverige är central för att öka brottsoffrens upprättelse, skydda samhället mot allvarlig brottslighet och tydliggöra samhällets avståndstagande. Det gäller inte minst gängbrottsligheten, men även exempelvis vålds- och sexualbrott. Det är angeläget att denna viktiga reform är på plats så snart som möjligt, därför kortar vi tidsplanen, säger justitieminister Gunnar Strömmer. 

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Laddar...