Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen har utsett professor Jan Albert till särskild utredare

Publicerad

Regeringen beslutade i juni 2023 om en ny utredning om stärkt beredskap inför framtida pandemier. Nu har professorn och överläkaren Jan Albert tillsatts som särskild utredare.

Ladda ner:

– Regeringen beslutade i juni om ett direktiv till en ny utredning som kan ta ett samlat grepp om frågorna kring hur framför allt smittskyddslagen behöver anpassas för situationer med omfattande spridning av smittsamma sjukdomar, men också lämna underlag till en nationell strategi för hantering av pandemier och vissa organisatoriska frågor rörande smittskyddsläkare och vårdhygien. Jag är mycket glad att i dag kunna berätta att professor Jan Albert tackat ja till att leda denna mycket viktiga utredning. Vi ser att Jans bakgrund och erfarenhet kommer komma väl till pass för det vi nu önskar få utrett, säger socialminister Jakob Forssmed.

Professor Jan Albert är överläkare och professor i mikrobiologi och smittskydd vid Karolinska Institutet. Han har många års erfarenhet av både forskning och kliniskt arbete på smittskyddsområdet och var under pandemin ordförande i Karolinska Institutets Covid-19 expertgrupp.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2025.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff