Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Paulina Brandberg deltar vid lanseringen av Dalarnas nya strategi mot våld i nära relationer

Publicerad

Fredagen den 22 september deltar jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg i en digital konferens som anordnas av Länsstyrelsen Dalarna i syfte att lansera den nya länsstrategin ”Ett Dalarna fritt från våld 2023–2028”. Länsstyrelserna har en central roll i att förverkliga regeringens jämställdhetspolitik på regional och lokal nivå.

- Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och våld i nära relationer är högt prioriterat av regeringen. Regeringen har därför beslutat om flera viktiga uppdrag till länsstyrelserna den senaste tiden. Vi har ökat stödet till länsstyrelsernas arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck och könsrelaterat våld med 15 miljoner extra i år. Vi har även gett länsstyrelserna i uppdrag att stödja kommuners arbete för att våldsutövare ska ändra sitt beteende. Länsstyrelserna har också fått medel för att stödja kommunerna med att tillämpa ett barnrättsperspektiv i arbetet med barn som vistas i skyddat boende, säger Paulina Brandberg.

Vid konferensen kommer strategins målsättningar att belysas med särskilt fokus på det våldsförebyggande arbetet. Jämställdhetsministern kommer att hålla ett anförande och svara på frågor vid konferensen.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson