Tobias Billström undertecknar ett nytt globalt havsavtal

Publicerad

Efter över femton års förhandlingar lyckades FN i mars 2023 komma överens om ett nytt globalt avtal till skydd för marin biologisk mångfald i områden utanför nationell jurisdiktion. Sverige har nu undertecknat avtalet som bland annat innehåller regler för att begränsa miljöpåverkan och skapa marina skyddade områden i det fria havet, som utgör ca 95 procent av världshavets volym.

Billström sitter vid ett bord och skriver under ett avtal
Utrikesminister Tobias Billström undertecknar ett nytt globalt havsavtal. Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

– Avtalet är den viktigaste internationella klimatuppgörelsen sedan Parisavtalet och ger kraftigt förbättrade möjligheter att skydda den biologiska mångfalden och motverka klimatförändringarna. Förhandlingarna togs i mål under det svenska ordförandeskapet i EU och vi kommer nu tillsammans med EU och dess medlemsstater arbeta för en snabb ratifikation av avtalet så att det kan träda i kraft så fort som möjligt, säger utrikesminister Tobias Billström.

Det aktuella avtalet rymmer fyra delar; regler för områdesbaserade förvaltningsverktyg inklusive marina skyddade ­områden, miljökonsekvensbeskrivningar, marina genetiska resurser samt kapacitetsuppbyggnad och teknologiöverföring. 

– Det här är ett banbrytande avtal för våra världshav. Världen är i stort behov av att vi skyddar våra ekosystem från föroreningar och klimatförändringar. Jag är mycket glad över att Sverige har varit pådrivande i arbetet och bidragit till att förhandlingarna gått i mål, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Sverige har under lång tid haft en ledande roll i det internationella havsmiljöarbetet och står tillsammans med EU bakom FN:s målsättning om att 30 procent av jordens yta ska vara skyddad 2030. Avtalet bidrar till att det målet nu är möjligt att uppnå. 

Presskontakt

Tom Samuelsson
Pressekreterare hos utrikesminister Tobias Billström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-131 82 01
e-post till Tom Samuelsson
Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg