Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Förstudie om nollvision för våld i nära relationer

Publicerad

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att göra en förstudie om en nollvision för våld i nära relationer. Bakgrunden är ett tillkännagivande från riksdagen tidigare i år. Studien ska analysera och bedöma lärdomar från arbetet med andra nollvisioner, till exempel erfarenheter av nollvisioner som styrmedel. Studien ska innehålla rekommendationer om hur åtgärder för en nollvision kan utformas.

- Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem som vi behöver komma tillrätta med. Det måste bekämpas med samhällets fulla kraft. Därför ger vi nu Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att genomföra en förstudie om en nollvision för våld i nära relationer, säger Paulina Brandberg.

Studien ska även beakta arbetet med så kallade skade- och dödsfallsutredningar. Uppdraget ska redovisas till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 15 februari 2024.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson