Rundabordssamtal om energipolitikens inriktning

Publicerad

Den 31 augusti leder energi- och näringsminister Ebba Busch ett rundabordssamtal om energipolitikens inriktning. Regeringen vill på detta sätt få ytterligare inspel till en energipolitisk inriktningsproposition som planeras läggas fram under hösten.

- Jag ser fram emot att få möta flera av elsystemets aktörer. Det är viktigt att ta del av vad de kan bidra med i den pågående utbyggnaden av Sveriges elsystem och vilka förväntningar de har på regering, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Regeringen har högt ställda ambitioner på energiområdet och har redan inlett arbetet med att lägga om energipolitiken för att bidra till det nya energipolitiska målet om 100 procent fossilfri el till 2040. För regeringen är frågan om elsystemets leveranssäkerhet och en stabil tillgång till el till ett konkurrenskraftigt pris för att möjliggöra den pågående gröna omställningen högt prioriterad.

Som en del av arbetet med att ta fram en energipolitisk inriktningsproposition har regeringen bjudit in till rundabordssamtal med fokus på leveranssäkerhet och planering av elsystemet för att möta det ökade elbehovet.

Vid mötet deltar representanter från hela elsystemet såsom elproducenter, elnätsbolag, näringslivet, berörda myndigheter, kommun och länsstyrelse. På det här sättet vill regeringen ge möjlighet till inspel om den framtida energipolitiken och få en tydligare bild av de deltagande aktörernas behov och roller i omställningen.

Presskontakt

Marcus Jonsson
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 13 04
e-post till Marcus Jonsson