Pressmeddelande från Finansdepartementet

Medel till internationellt samarbete som samlar expertis inom AI

Publicerad

Regeringen betalar nu ut pengar till den internationella organisationen Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAI). Syftet med organisationen är att överbrygga gapet mellan teori och praktik och vara ett viktigt forum för att främja internationellt samarbete inom AI.

– Det är av största vikt att kartlägga framtida möjligheter och utmaningar inom AI och detta måste ske på både internationell och nationell nivå. GPAI-samarbetet förenar 29 medlemsländer i AI-frågor och är ett viktigt forum för att främja det internationella samarbetet genom att samla expertis från akademi, industri, civilsamhälle, regeringar och internationella organisationer, säger civilminister Erik Slottner.

Sverige anslöt sig till organisationen i november 2021 och denna utbetalning gäller för Sveriges deltagande i organisationen under både 2022 och 2023. Dagens beslut verkställer den utbetalning som regeringen beslutade om i juni 2023.

Om organisationen Global Partnership on AI

Global Partnership on AI (GPAI) är en internationell organisation som initierats av Kanada och Frankrike med syfte att överbrygga gapet mellan teori och praktik om AI genom att stödja spetsforskning och tillämpad verksamhet inom prioriterade områden. I dag ingår 29 medlemsländer i organisationen och GPAI startade i juni 2020. Sverige gick med i november 2021.

GPAI har ett roterande ordförandeskap utifrån när medlemskapet antogs, för närvarande är Japan ordförande som är en av ursprungsmedlemmarna. GPAI har en årlig konferens där ansvariga ministrar för AI-frågor från respektive medlemsland deltar. Nästa konferens kommer hållas i Indien december 2023.

GPAI har fyra arbetsgrupper som fokuserar på: 

  • ansvarsfull AI,
  • datastyrning,
  • arbetets framtid och
  • innovation och kommersialisering.

Sverige har förordnat experter till arbetsgruppen för arbetets framtid och arbetsgruppen innovation och kommersialisering.

Presskontakt

Michaela Binning
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00