Mats Persson och Camilla Waltersson Grönvall presenterar en ny utredning

Publicerad

I dag, torsdag den 17 augusti, håller utbildningsminister Mats Persson och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall en pressträff för att presentera en utredning om hur socionomutbildningen bättre ska förbereda för brottsförebyggande arbete. Ministrarna kommer även att presentera vem regeringen utser till särskild utredare.

Tid:
Plats: På plats eller digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats i Bella, ingång Rödbodgatan 6, eller digitalt via Zoom. Inpassering sker från kl. 08.00.

Praktisk information: Obligatorisk föranmälan senast torsdag den 17 augusti kl. 07.00 via e-post till Becky Scott, se presskontakt nedan. Ange namn, redaktion, om du vill delta på plats eller digitalt samt om du är reporter eller fotograf. Skicka också med kopia på presslegitimation. Under pressträffen kommer journalister som deltar på plats att först få ställa frågor och genomföra enskilda intervjuer. Journalister som deltar digitalt kommer att få praktisk information via mejl.

Ladda ner:

Presskontakt

Becky Scott
Kommunikatör på Regeringskansliet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-094 62 97
e-post till Becky Scott
Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund
Gustav Johansson
Politiskt sakkunnig hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Mobil 076-124 09 44
e-post till Gustav Johansson