Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari deltar på informationsresa om skred längs Göta älv

Publicerad

Göta älvdalen är ett av de områden i Sverige som har högst risk för jordskred. När ovädret Hans drog in översvämmades Göta älv, vilket ökar skredrisken. Ett skred i älven skulle kunna drabba både samhället och enskilda människor, exempelvis vad gäller elförsörjning. Dessa frågor kommer att diskuteras under en båtresa längs älven idag där klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari deltar.

Syftet med resan är att representanter i regeringen, och tjänstemän på kommunerna längs älven som arbetar med frågor som berör Göta älv, ska få ökad kunskap om skredrisken och vilka åtgärder som vidtas för att förebygga ras och skred.

Arrangörer är Statens geotekniska institut (SGI) och Delegationen för Göta älv, som utgörs av kommuner och myndigheter längs älven.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg