Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialminister Jakob Forssmed deltar i globalt ministermöte om syntetisk narkotika

Publicerad

Fredagen den 7 juli deltar socialminister Jakob Forssmed med ett nationellt anförande i ett globalt ministermöte initierat av USA:s utrikesminister Anthony Blinken. Syftet med mötet, som sker digitalt, är att lansera en global koalition för att möta hälso- och säkerhetshot från syntetisk narkotika. Ministrar från 90 länder, inklusive alla EU:s medlemsstater, Europeiska kommissionen och olika globala organisationer, har bjudits in.

– Genom globala samarbeten och erfarenhetsutbyte kommer vi att ha större möjlighet att möta det hot som syntetisk narkotika utgör mot människor och deras hälsa. Vi har lyft narkotikafrågan under det svenska ordförandeskapet i EU och beslut har fattats att utöka mandatet för EU:s narkotikamyndighet. Det är mycket positivt att våra samarbeten nu vidgas så att vi kan agera ännu mer kraftfullt mot de nya och växande utmaningarna som finns på narkotikaområdet, säger socialminister Jakob Forssmed.

USA har under våren tagit initiativ till att bilda en global koalition för att möta de hot mot hälsa och säkerhet som syntetisk narkotika innebär. Initiativet kan bland annat ses mot bakgrund av ökad tillgänglighet och ökat antal skador, överdoser och dödsfall som orsakas av syntetisk narkotika. 

När nu ministrar från hela världen möts med USA:s utrikesminister Anthony Blinken som värd är syftet att lansera koalitionen genom att anta en gemensam ministerdeklaration samt att accelerera och stärka internationellt agerande för att möta hoten från syntetisk narkotika. 

Presskontakt

Daniel Braw
Politiskt sakkunnig hos socialminister Jakob Forssmed
Mobil 076-1305299
e-post till Daniel Braw

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter