Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen beslutar om innehållsvillkor för public service på internet

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om att vissa grundläggande innehållsvillkor som gäller för public service-företagens sändningar via marknät också ska gälla för företagens innehåll i radio- och tv-program på internet.

Besluten innebär att de villkor om opartiskhet och saklighet, genmäle, beriktigande, samt reklam, sponsring och produktplacering som i dag gäller för public service-företagens (Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio) sändningar via marknät också ska gälla för företagens tv-sändningar, beställ-tv, sökbar text-tv, ljudradiosändningar och beställradio som bedrivs genom tråd, exempelvis företagens playtjänster och poddar.

– De villkor som nu blir aktuella är de som bedöms som grundläggande för verksamheten och för allmänhetens förtroende för verksamheten. Besluten är ett första steg mot en teknikneutral reglering, i avvaktan på förslagen från den parlamentariska public service-kommittén, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Villkoren gäller från och med 10 juli 2023 och under återstoden av nuvarande tillståndsperiod, till och med 31 december 2025.

Bakgrund

Den 1 juli 2023 trädde ändringar i radio- och tv-lagen i kraft som ger regeringen möjlighet att besluta om villkor för public service-företagens sändningar och tillhandahållanden av ljudradio- och tv-program genom tråd. Det betyder att villkor kan ställas upp för radio- och tv-program som sänds eller tillhandahålls av företagen på bland annat internet. Ändringarna i radio- och tv-lagen innebär också att Granskningsnämnden för radio och tv får granska om public service-företagen följer de villkor som ställts upp. 

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1127819
e-post till Sara E. Persson