Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Migrationsverket sänker prognosen för asylsökande

Publicerad

Migrationsverkets prognos för kommande år visar den lägsta nivån av förstagångsansökningar för asyl - bortsett från pandemiåren - under hela 2000-talet.

Planeringsantagandet för asylsökanden sänks med 2000 ansökningar per år för hela prognosperioden, vilket innebär ett antagande om ca 14 000 nya asylansökningar per år för 2023 och 2024. Sänkningen förklaras av att Sveriges andel av ansökanden från EU+ fortsatt är nedgående. Detta trots att ansökningarna för EU+ på totalen fortsatt väntas öka.

– Migrationsverket spår för kommande år den lägsta nivån på antalet förstagångsansökningar på hela 2000-talet, bortsett från pandemiåren. Samtidigt ser vi en annan trend i EU, med ökad invandring, säger Maria Malmer Stenergard.

Utvecklingen inom EU förklaras bland annat av en ökning av ankomster längs den centrala medelhavsrutten till Italien, medan Sverige tvärtom har färre asylsökanden än föregående år.

Prognosen utgår från gällande lagstiftning och regelverk och tar hänsyn till föreslagna lagändringar i framlagda propositioner - inte aviserad politik. Inom kort lägger exempelvis regeringen fram ytterligare förslag för en stramare invandring, bland annat en proposition om stramare regler för anhöriginvandring.

Även prognosen för antalet ukrainska medborgare som söker skydd enligt EU:s massflyktsdirektiv sänks. Från 15 000 till 14 000 personer under 2023 och ligger oförändrat på 10 000 personer under 2024.

Presskontakt

Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand