Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Johan Forssell träffar näringslivet för samtal om företagsverksamhet i utlandet

Publicerad

Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell har i dag, torsdag den 27 juli, träffat flera svenska företagsledare för samtal om åtgärder för att värna svenska handelsintressen. Mötet äger rum med anledning av internationella reaktioner på handlingar som enskilda personer ägnat sig åt vid manifestationer i Sverige.

– Regeringen är fast besluten att värna om våra relationer till omvärlden och att hjälpa svenska företag hantera de aktuella utmaningar som Sverige står inför. För att säkerställa att regeringen och UD är väl informerade om hur företagen ser på situationen vill jag ha en öppen och löpande dialog med de företag som berörs. Det är viktigt för att kunna ta del av företagens bedömning av hur regeringen bäst kan möta deras behov av stöd och åtgärder, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Regeringen ser allvarligt på de hot som uppkommit till följd av skändningar av kopior av heliga skrifter i Sverige. Även om det är för tidigt att bedöma vilka konsekvenser den senaste händelseutvecklingen får är det viktigt för svenskt näringsliv att Sverige upprätthåller och utvecklar goda politiska och ekonomiska relationer. 

Regeringen arbetar intensivt genom diplomatiska kanaler för att informera om den svenska lagstiftningen, förvaltningsmodellen samt att det är enskildas åsikter, som inte är representativa för Sveriges regering, som framförts vid de allmänna sammankomsterna. Brännandet av heliga skrifter är en respektlös handling och en tydlig provokation. Sveriges regering förstår till fullo att de handlingar som enskilda personer ägnat sig åt vid manifestationer i Sverige har upprört ett stort antal människor. 

Utrikesdepartementet följer situationen noga och står även i daglig kontakt med svenska utlandsmyndigheter och Business Sweden, som genom sina utlandskontor bevakar utvecklingen. Svenska företag som är i behov av råd och stöd uppmanas att ta kontakt med berörda svenska utlandsmyndigheter eller Business Swedens utlandskontor. 

Presskontakt

Felix Arnstedt
Politiskt sakkunnig hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-110 13 84
e-post till Felix Arnstedt