Den havsbaserade vindkraftsparken Stora Middelgrund får inte tillstånd på grund av dess negativa effekter för miljö och riksintressen

Publicerad

Regeringen har beslutat om att inte ge tillstånd till att bygga och driva en vindkraftspark vid Stora Middelgrund utanför Sveriges territorialvatten utanför Halmstad på västkusten. Enligt regeringen har sökanden inte visat att den valda platsen uppfyller kravet på lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken.

– Regeringen arbetar hårt för att öka produktionen av fossilfri el och har nyligen gett tillstånd till två vindkraftsparker till havs utanför västkusten. Efter svåra intresseavvägningar har regeringen i dag kommit fram till att en etablering vid Stora Middelgrund skulle riskera att skada känsliga naturvärden på ett oacceptabelt sätt. Även risken för negativ påverkan på riksintressen för sjöfart har vägt tungt i regeringens bedömning, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Vindkraftsparken vid Stora Middelgrund planerades att byggas på utsjöbanken Stora Middelgrund i södra Kattegatt i den svenska ekonomiska zonen, utanför territorialgränsen. Den färdiga vindkraftsparken beräknades kunna producera mellan 2,5 och 3 terawattimmar årligen, vilket motsvarar 1,5 procent av Sveriges totala elförbrukning. 

Ärendet om en vindkraftspark vid Stora Middelgrund har beretts av Länsstyrelsen i Hallands län som tillsammans med flera expertmyndigheter och intresseorganisationer har motsatt sig att tillstånd ges. Länsstyrelsen har också nekat ett så kallat Natura 2000-tillstånd för uppförande och drift av vindkraftsparken.

Presskontakt

Anna Simon-Karlsson
Tf pressekreterare (politiskt sakkunnig) hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Mobil 076 112 28 15
e-post till Anna Simon-Karlsson