Pressmeddelande från Socialdepartementet

Registrering av läkemedels substansnamn och generisk förskrivning av läkemedel förbereds

Publicerad

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att förbereda för att ett läkemedels substansnamn ska kunna ingå i register för att framöver kunna användas vid förskrivning och expediering av läkemedel. Idag skriver läkare ut läkemedel genom ett recept där läkemedlets handelsnamn anges.

– Det här är ett steg mot generisk förskrivning av läkemedel vilket underlättar för personal och bidrar till en högre patientsäkerhet, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Läkemedelsverket ska förbereda för att ett läkemedels substansnamn ska kunna ingå i de register som Läkemedelsverket tillhandahåller till E-hälsomyndigheten om läkemedelsprodukter och som används vid förskrivning och expediering av läkemedel till patient.

Frågan om generisk förskrivning av läkemedel, det vill säga att det inte är ett specifikt läkemedel utan en substans som förskrivs och att farmaceuten på apoteket sedan väljer vilket preparat som ska expedieras, har utretts tidigare men inte varit fullt ut genomförbart. I och med införandet av nationell läkemedelslista (NLL) finns nya möjligheter att införa generisk förskrivning. De förändringar i samtliga systemstöd som genomförs för att implementera NLL kommer också att innebära möjligheter att närma sig generisk förskrivning.

Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast 31 maj 2024.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1279394
e-post till Joel Apelthun

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.