Operativ krisledning vid allvarliga driftstörningar i den finansiella sektorn ska förbättras

Publicerad

Samhällsviktiga finansiella tjänster ska kunna upprätthållas även när de utsätts för allvarliga driftstörningar. Därför får Olof Sandstedt i uppdrag att bistå Finansdepartementet med att ta fram förslag på en funktion för operativ krisledning vid allvarliga störningar i den finansiella sektorns digitala infrastruktur.

– Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina omfattar inte bara drönare och artillerigranater utan även cyberangrepp. Behovet av en stärkt samlad förmåga att stå emot cyberangrepp har därför blivit ännu större, säger minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

Som ett led i arbetet med att stärka Sveriges förmåga att hantera olika former av driftstörningar, till exempel vid cyberangrepp, finns ett behov av att se över hur en operativ krisledning vid allvarliga driftstörningar i den finansiella sektorns digitala infrastruktur kan utformas. Syftet med uppdraget är att skapa bättre förutsättningar att vid sådana allvarliga störningar kunna upprätthålla nödvändiga finansiella tjänster, samt ytterst värna den finansiella stabiliteten.

– Finansiella tjänster är en central del av vår vardag och något som vi förutsätter alltid ska fungera. Det allvarliga säkerhetspolitiska läget leder till ökad risk för olika former av allvarliga driftstörningar i den finansiella sektorns digitala infrastruktur, något som kan få omfattande negativa effekter inte bara för den finansiella sektorn utan även för samhället i stort, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2023.

Arbetet ska ske internt inom Finansdepartementet, genom en så kallad bokstavsutredning. Olof Sandstedt, chef för Avdelningen för finansiell stabilitet på Riksbanken, är utsedd bokstavstutredare.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson
Tom Samuelsson
Pressekreterare hos minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Bokstavsutredare

En bokstavsutredare är, till skillnad från en kommitté, inte en egen myndighet utan biträder departementet i arbetet med att utreda en specifik fråga. Resultatet av bokstavsutredarens uppdrag redovisas i en promemoria som ofta publiceras i departementsserien, förkortad Ds.