Pressmeddelande från Finansdepartementet

Nya löner för myndighetschefer

Publicerad

Vid dagens regeringssammanträde har regeringen fattat beslut om nya löner för myndighetschefer med flera.

Besluten handlar om ny lön för bland andra generaldirektörer, landshövdingar, museichefer och rektorer för universitet och högskolor. Besluten gäller också överdirektörer vid de större myndigheterna samt länsråden vid länsstyrelserna. Totalt rör det sig om cirka 220 personer.

Löneökningarna för gruppen i sin helhet uppgår till 1,8 procent.

De nya lönerna gäller från och med den 1 oktober 2022.

Den berörda kretsen ingår i regeringens så kallade frikrets, där regeringen normalt fattar beslut om nya löner en gång per år. De enskilda lönebesluten hanteras vid respektive departement.

Presskontakt