Pressmeddelande från Socialdepartementet

Möjlighet för civilsamhällesorganisationer att söka medel hos MUCF för insatser för socialt utsatta

Publicerad

Regeringen har gett Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, i uppdrag att fördela 50 miljoner kronor till civilsamhället för stöd till människor i socialt särskilt utsatta situationer. Medlen kommer nu gå att ansöka om för civilsamhällets organisationer.

– Det utmanande ekonomiska läget har ökat behovet av sociala insatser för dem som drabbas allra hårdast. För att möta detta behov behöver stödet till civilsamhälleorganisationer och trossamfund som bedriver verksamhet som riktar sig till dessa grupper stärkas, säger socialminister Jakob Forssmed.

– Det är angeläget att dessa medel snabbt kommer till användning. Ansökningsperioden är öppen nu under sommaren och jag vill uppmuntra organisationer och samfund som bedriver verksamhet för människor i socialt särskilt utsatta situationer att så snart som möjligt inkomma med sina ansökningar till myndigheten, säger Jakob Forssmed.

MUCF har omfattande erfarenhet av stöd till civilsamhällets arbete med människor i utsatta situationer. Civilsamhällesorganisationer är också vana vid ansökningsförfaranden hos myndigheten. Mer information om hur bidraget söks kommer att finnas på MUCF:s webbplats.

Satsningen på 50 miljoner kronor för att stärka civilsamhällesorganisationers arbete för människor i socialt särskilt utsatta situationer sker med anledning av den ekonomiska situationen i Sverige och är del av vårändringsbudgeten.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.