Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Gunnar Strömmer och Maria Malmer Stenergard deltar på RIF-möte i Luxemburg

Publicerad

Den 8-9 juni deltar justitieminister Gunnar Strömmer och migrationsminister Maria Malmer Stenergard i det andra formella RIF-mötet under Sveriges ordförandeskap.

Mötet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF) hålls i Luxemburg. På dagordningen står bland annat asyl- och migrationspakten, det övergripande läget i Schengenområdet och inre säkerhet samt kampen mot den organiserade brottsligheten. Andra exempel på frågor på agendan är skydd av den offentliga debatten, åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor, brottsbekämpning och lagstiftning som kriminaliserar överträdelser av EU:s sanktioner.

För mer information och eventuella intervjuförfrågningar, kontakta respektive pressekreterare.

Presskontakt

Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl
Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand