Andreas Carlson möter transportministrar i Luxemburg

Publicerad

Den 1 juni träffas EU-ländernas transportministrar i Luxemburg för ett formellt TTE-möte om transportfrågor. Mötet kommer bland annat handla om vårens överenskommelser inom Fit for 55.

– Det svenska ordförandeskapet har under våren gått i mål med samtliga transportdelar inom klimatpaketet Fit for 55 och jag ser fram emot att få presentera resultatet för övriga transportministrar, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

På mötet kommer transportministrarna också att diskutera förslaget till reviderat körkortsdirektiv. De kommer även att få en lägesrapport om revideringen av ett direktiv som ska underlätta gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott.

Det svenska ordförandeskapet ska informera ministrarna om läget för de lagstiftningsakter där förhandlingar pågår med Europaparlamentet. Bland dessa finns bland annat en modernisering av EU:s flygtrafikledningssystem och en översyn av direktivet om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem (ITS).

På mötet kommer också Spanien att informera om planerna för sitt kommande EU-ordförandeskap andra halvåret 2023.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-12 70 488
e-post till Ebba Gustavsson

Bakgrund

Vårens överenskommelser om transporter inom Fit for 55: Förordningen AFIR som ska främja utbyggnaden av bland annat laddinfrastruktur samt FuelEU Maritime- och ReFuelEU Aviation-initiativen som ska öka andelen hållbara bränslen inom sjö- och flygtransporterna.