Pressmeddelande från Finansdepartementet

Uppdrag till Konsumentverket att främja konsumenters prismedvetenhet

Publicerad

Det ska bli lättare för konsumenter att uppmärksamma förändringar av priser på livsmedel. Det framgår av ett uppdrag till Konsumentverket som regeringen har beslutat.

I uppdraget ingår att vidta åtgärder som främjar konsumenters prismedvetenhet och bidrar till rörlighet inom dagligvaruhandeln, bland annat genom att ge konsumenter god tillgång till information. Detta möjliggör för konsumenter att lättare kunna jämföra produkter och välja att handla hos de aktörer som erbjuder prisvärda alternativ.

– Syftet med uppdraget är att göra konsumenter mer prismedvetna och att uppmuntra till att jämföra priser och byta butik för att hitta bättre erbjudanden. Särskilt med hänsyn till det tuffa ekonomiska läge vi befinner oss i är det viktigt att underlätta för konsumenter, säger civilminister Erik Slottner.

Konsumentverket ska undersöka hur befintliga initiativ kan få större genomslag och överväga hur prisundersökningar som görs exempelvis i statistiksyfte kan användas för att bidra till rörlighet inom dagligvaruhandeln. Konsumentverket ska även vid behov föreslå nya åtgärder för att främja konsumenters medvetenhet om prisvärda produkter. 

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2023.

Presskontakt

Michaela Binning
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-139 04 63
e-post till Michaela Binning