Rundabordssamtal om kontroller av yrkestrafiken på väg

Publicerad

Måndag den 15 maj har Landsbygds- och infrastrukturdepartementet bjudit in till samtal om hur myndigheter kan samverka i kontrollen av oseriös yrkestrafik. Vid mötet deltar infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson samt statssekreterare Johan Davidson.

En välfungerande transportbransch med goda konkurrensvillkor är viktig för det svenska näringslivet. För att komma till rätta med oseriösa aktörer krävs effektiva kontroller och en förutsättning för detta är att myndigheter med olika ansvarsområden samverkar.

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet har därför bjudit in myndighetsföreträdare till ett rundabordssamtal i dag för att diskutera kontrollverksamheten samt hur samverkan mellan myndigheterna kan stärkas. Vid mötet deltar även representanter från samarbetspartierna Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Media som vill göra en intervju med infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson kan kontakta pressekreteraren, kontaktuppgifter nedan.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-12 70 488
e-post till Ebba Gustavsson