Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen inrättar insynsråd på SBU

Publicerad

Regeringen har beslutat att inrätta ett insynsråd vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Insynsrådet ska ersätta den nämnd för medicinsk och social utvärdering som idag finns vid myndigheten.

– Det arbete som SBU gör är viktigt för att lägga grunden för en god och jämlik hälsa, vård och omsorg i hela landet. Det finns dock behov av att tydliggöra myndighetens struktur och verksamhet och att bättre anpassa den till mottagare inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, säger socialminister Jakob Forssmed.

Regeringen ser löpande över förvaltningen av myndigheter för att utveckla arbetet och styrningen utifrån myndigheternas olika uppdrag. Den förvaltningspolitiska ambitionen är att myndigheter ska styras på ett likartat sätt. En majoritet av enrådighetsmyndigheterna har för närvarande ett insynsråd som har till uppgift att utöva insyn och att ge myndighetschefen råd i verksamhetens alla delar, men SBU har saknat detta. Ett insynsråd ger också demokratisk insyn i verksamheten. 

– Att tillsätta ett insynsråd vid SBU innebär bättre stöd i utvecklingen av myndighetens verksamhet och stärkt samverkan med relevanta målgrupper. Denna samverkan kan ge SBU vägledning kring tillämpbarheten för myndighetens samtliga publikationer och bidra till myndighetens omvärldsanalys, säger Jakob Forssmed. 

Insynsrådets ledamöter ska företräda kompetensområden som är viktiga för myndigheten och organisationer som berörs av myndighetens verksamhet.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter