Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Pressträff med Mats Persson om etikprövningslagen

Publicerad

Onsdag den 17 maj håller utbildningsminister Mats Persson en pressträff om regelverket för etikprövning.

Tid:
Plats: På plats eller digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats i Bella, ingång Rödbodgatan 6, eller digitalt via Zoom.

Praktisk information: Obligatorisk föranmälan senast kl. 07.00 via e-post till Linnea Ilbring, se presskontakt nedan. Ange namn, redaktion, om du vill delta på plats eller digitalt samt om du är reporter eller fotograf. Skicka också med kopia på presslegitimation. Inpassering från kl. 08.15 via Rödbodgatan 6. Deltagande sker i mån av plats. Under pressträffen kommer journalister som deltar på plats att först få ställa frågor och genomföra enskilda intervjuer. Journalister som deltar digitalt kommer att få praktisk information via mejl.

Ladda ner:

Presskontakt

Linnea Ilbring
Presskommunikatör, Utbildningsdepartementet
e-post till Linnea Ilbring
Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund