Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Lotta Edholm presenterar ny utredning

Publicerad

I morgon, onsdag den 31 maj, håller skolminister Lotta Edholm en pressträff för att presentera en ny utredning om att minska lärares administrativa bördor. Ministern kommer även att presentera vem regeringen utser till särskild utredare. På pressträffen medverkar även Patrick Reslow (SD) ledamot i utbildningsutskottet.

Tid:
Plats: På plats eller digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats i Bella, ingång Rödbodgatan 6 eller digitalt via Zoom. Inpassering sker från kl. 10.45.

Praktisk information: Obligatorisk föranmälan senast onsdag 31 maj kl. 09.30 via e-post till Ellen Pileblad, se presskontakt nedan. Ange namn, redaktion, om du vill delta på plats eller digitalt samt om du är reporter eller fotograf. Skicka också med kopia på presslegitimation. Under pressträffen kommer journalister som deltar på plats att först få ställa frågor och genomföra enskilda intervjuer. Journalister som deltar digitalt kommer att få praktisk information via mejl.

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Presskontakt

Ellen Pileblad
Presskommunikatör, Utbildningsdepartementet
e-post till Ellen Pileblad
Christian Brundu
T.f. pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-139 91 05
e-post till Christian Brundu